6765-XN 預埋組合


  圖片商品明細

   
6765-XN-CS01
6765-XN #CS01

 A 6765-XN-80P1
壁式單把雙控閥體組+ 切換器
5,520
 
 B 6768-AB-80CP
頂噴花灑 Ø203 MM+L型管
4,436

 
     組合 9,956
    
6765-XN-CS02
6765-XN #CS02

 A 6765-XN-80P1
壁式單把雙控閥體組
5,520
 
 C 6808-9S-81CP
五段式圓型手持花灑+150CM蛇管
1,688

 
 D 6757-DC-80CP
轉接頭+花灑掛架
1,120
 
     組合 8,328
    
6765-XN-CS03
6765-XN #CS03

 A 6765-XN-80P1
壁式單把雙控閥體組
5,520
 
 B 6808-9S-81CP
五段式圓型手持花灑+150CM蛇管
1,688

 
 C 6757-9C-80CP
掛架組
1,180

 
 D6759-AD-80CP
轉接頭+牙管
 988
 
   組合9,376    
6765-XN-CS04
6765-XN #CS04

 A 6765-XN-80P1
壁式單把雙控閥體組
5,520
 
 B 6765-9V-81CP
出水口(含連接管)+切換器
3,840
 
 C 6808-9S-81CP
五段式圓型手持花灑+150CM蛇管
1,688

 
 D 6757-9C-80CP
掛架組
1,180

 
   組合12,228