Frame 
MC-50SECDG

 
MC-50SECW


 
MC-F58W

 
MC-F58DG

 
MC-F58PW


 
MC-F58PDG
 
  MC-50SECDG   MC-50SECW
MC-F58W
MC-F58DG
MC-F58PW
MC-F58PDG  
  Ø520x25mm
霧鐵灰色
  Ø520x25mm
霧白色

500x35x800mm
霧白色

500x35x800mm
霧鐵灰色

500x35x800mm
霧白色

500x35x800mm
霧鐵灰色
 
  7,500
  7,500

5,700

5,700
5,700
5,700   
MC-F58-PBC

 
6811-76-8200


 
MC-VT5984

 
MC-VT5941

 
MC-F58-PBC

 
MC-F58-PBC
 
  MC-F58-PBC   6811-76-8200
MC-VT5984
MC-VT5941
MCS-F58-1040
MCS-F58-1540  
  500x35x800mm
  550x20x750mm
木框鏡面組(櫸木)

380x30x800mm
烤漆玫瑰金色*

380x30x800mm
烤漆晴藍色*

1040x18x800mm
凡爾賽橡木(註¹)

1540x18x800mm
凡爾賽橡木(註¹)
 
  9,000
  4,252
6,000

6,000

10,500

15,000
 
  註¹ 為木紋色系( 防水板+美耐皿 )
 
凡爾賽橡木
北美原橡
可可胡桃
白梣木
米布織
洗白胡桃
原木白橡
原木黃橡
原木黑橡
黑布織
碳黑胡桃
 
   凡爾賽橡木  北美原橡  可可胡桃  白梣木  米布織  洗白胡桃  原木白橡  原木黃橡  原木黑橡  黑布織  碳黑胡桃  

 
6841-K1-80CN
   
6841-K2-80CN
   
6841-K3-80CN
   
6133-76-80CN
   
6841-T0-80CN
 
  6841-K1-80CN
460x16x610mm
鋁框鏡
  6841-K2-80CN
510x16x710mm
鋁框鏡
  6841-K3-80CN
610x16x810mm
鋁框鏡
  6133-76-80CN
1100x650mm
鋁框鏡
  6841-T0-80CN
380x11x1100mm
鋁框鏡
  3,840
  4,416
  5,312
  6,376
  5,904

   
6841-T1-80CN
   
6841-T2-80CN
   
6841-T3-80CN
   
6134-7H-8000
   
0841-E1-7900
 
  6841-T1-80CN
380x11x750mm
鋁框鏡
  6841-T2-80CN
380x140x1100mm
鋁框鏡
  6841-T3-80CN
380x140x750mm
鋁框鏡
  6134-7H-8000
380x1100mm
長鏡
  0841-E1-7900
430x5x585mm
橢圓鏡鑽雕蝕刻-2星
 
  4,084
  11,776
  8,536
  2,532
  2,728
 

   
0841-E2-7900
   
0841-S7-7900
   
0841-S8-7900
   
0841-S1-7900
   
0841-S2-7900
 
  0841-E2-7900
430x5x585mm
橢圓鏡鑽雕蝕刻-6星
  0841-S7-7900
Ø508x5mm
正圓鏡鑽雕蝕刻-2星
  0841-S8-7900
Ø508x5mm
正圓鏡鑽雕蝕刻-6星
  0841-S1-7900
450x5x600mm
四方鏡雕蝕刻-交叉
  0841-S2-7900
450x5x600mm
四方鏡鑽雕蝕刻-4星
 
  2,728
  2,728
  2,728
  2,492
  2,728
 

   
0841-E6-7900
   
0841-E7-7900
   
0841-S9-7900
   
6841-E9-8000
   
6841-E8-8000
 
  0841-E6-7900
Ø585x11mm
圓斜邊鏡
  0841-E7-7900
480x11x680mm
橢圓斜邊鏡
  0841-S9-7900
385x31x490mm
橢圓形掛鏡(白鐵框)
  6841-E9-8000
550x550mm
正方形掛鏡
  6841-E8-8000
450x800mm
長方鏡
 
  3,308
  3,536
  2,880
 
     

   
6811-76-8200
   
6811-77-82CP
   
6813-77-81CN
   
0880-76-7900
   
0880-M1-7900
 
  6811-76-8200
550x20x750mm
木框鏡面組(櫸木)
  6811-77-82CP
550x150x750mm
活動鏡箱-深色
  6813-77-81CN
620x130x750mm
三層架鋁框鏡面組
  0880-76-7900
400x13x500mm
長方鏡子
  0880-M1-7900
500x13x625mm
長方鏡子
 
  4,252
  12,752
  10,628
  1,764
  2,200
 

   
0801-76-7900
   
0801-M1-7900
   
6818-76-8000
   
6818-76-8001
   
0893-76-7900
 
  0801-76-7900
480x12x480mm
四方鏡子
  0801-M1-7900
700x12x700mm
四方鏡子
  6818-76-8000
460x15x460mm
白鐵方形掛鏡 (#304)
  6818-76-8001
460x15x460mm
白鐵方形掛鏡 (#403)
  0893-76-7900
350x12x700mm
鏡組 (#430)
 
  1,812
  3,208
  3,224
  2,184
  2,676
 

   
7882-76-80S1
   
7806-76-80S1
   
6864-76-80CP
   
6864-76-81CP
   
6874-76-80CP
 
  7882-76-80S1
Ø588x27mm
圓型掛鏡(魚眼洞)-#304亮面
  7806-76-80S1
Ø395x27mm
圓形掛鏡#304-亮面
  6864-76-80CP
Ø450x21mm
鏡子組
  6864-76-81CP
Ø550x21mm
鏡子組
  6874-76-8000
480x580mm
固定鏡組
 
  3,210
  2,130
  2,044
  2,244
     

   
0920-76-4000
   
0920-77-4000
   
0802-M1-7900
   
0802-76-7900
   
6848-77-80CP
 
  0920-76-4000
380x13x750mm
跑道圓鏡組
  0920-77-4000
380x13x1100mm
跑道圓鏡組(大)
  0802-M1-7900
Ø700x13mm
圓形鏡子
  0802-76-7900
Ø510x13mm
圓形鏡子
  6848-77-81CP
450x580mm
活動鏡組
 
  2,624
  3,520
  3,368
  1,812
  3,612
    
6910-R2-80CP
                 
  6910-R2-80CP
Ø170x260x240mm
壁式旋轉放大鏡組 2.5x
 


 
  5,712