HOME‎ > ‎

特惠活動

浴櫃限期 " 888 " 特惠活動
   
   
   
 
  DCBF-6510H1-03
51公分浴櫃組(含面盆
、龍頭)
*龍頭8765-90-80MA(含排水件)
12,888
  DCBF-6510H1-13
65公分組(含面盆
、龍頭)
*龍頭8765-90-80MA(含排水件)
13,888
   DCCF-PL60
 浴櫃60公分組(含面盆
、龍頭)
*龍頭8765-90-80MA(含排水件)
15,888
 

  
   DC-6510M2-DWR    DC-VT5523  
  DCCF-VR4238
 浴櫃60公分組(含面盆
、龍頭)
*龍頭8765-90-80MA(含排水件)
16,888
 DCCF-6510M2-DWR
浴櫃90公分組(含面盆
、龍頭)
*龍頭8765-90-80MA(含排水件)
19,888
  DCCF-VT5523
 浴櫃85公分組(含面盆
、龍頭)
*龍頭8765-90-80MA(含排水件)
25,888
 


      *面盆龍頭選配

 


 


   

 
  8765-90-80MA    6779-90-80CP    7909-90-80CP    6767-91-80S1    6923-90-80MA    
 臉盆用單槍龍頭  臉盆用單槍龍頭  臉盆用單槍龍頭  臉盆用單槍龍頭  臉盆用單槍龍頭  
 亮鉻色
  亮鉻色  亮鉻色  不銹鋼毛絲面  霧面黑  
 +0  +800
  +2,600  +2,900  +3,500  

 詳形請洽:
     JUSTIME 巧時代衛 ( 台中展示中心 )
     add
: 台中市南屯區大墩四街 330 號     t:04-24737352  f:04-24737353
     ***特惠活動為限定 JUSTIME 巧時代台中門市