轉接頭 > 6874-BC-80CP
6874-BC-81CP
6874-BC-81CP_DIM
6874-BC-81CP
6874-BC-80CP
Extended Connectors
延長接頭
材質:

顏色 : 鉻色

Download
6874-BC-81CP Overview
6874-BC-81CP Specification
6874-BC-81CP Installation
6874-BC-81CP CAD

 


  • 材質:JIS3604 黃銅。                
  • 抗腐蝕之表面處理,易於清潔與保養。
  • 銅鍍鉻表面處理。
  • 螺牙規格:1/2G x 1/2G。
6874-YY-80CR

6874-YZ-80CR

6874-BW-80CR

6874-BZ-80CR

6874-KA-80CR

6874-KB-80CR
 
  6874-YY-80CR   6874-YZ-80CR   6874-BW-80CR
6874-BZ-80CR
6874-KA-80CR
6874-KB-80CR  
  活動三通   活動三通,流量控制   附濾網接頭
附濾網接頭
逆止閥接頭
附濾網逆止閥接頭  
 


 


6783-WA-80CR

6875-LG-80CR

6875-LH-80CR

6875-LP-80CR

6771-W7-80CR

6234-YA-80RB
 
  6783-WA-80CR   6875-LG-80CR   6875-LH-80CR
6875-LP-80CR
6771-W7-80CR
6234-YA-80RB  
  轉接頭   轉接頭   塑膠水管轉接頭
轉接頭
噴槍轉接頭組
90度接頭 G1/2