JUSTIME 水龍頭系列
 
F6777
 
F6875
 
F6765
 
F6779
 
F6703
 
F6903
 
F6927
 
F7790
 
F6770
     
   Lucky 7
  YES  Pan I
 Pan II
  Classik   Story
  Nature
  Arch 2   Still One

 
   
F6703
 
F6757
 
F6765
 
F6766
 
F6767
 
F6768
 
F6770
 
F6771
 
F6777
 
F6779
 
F6780
 
   6703  6757  6765  6766  6767  6768  6770  6771  6777  6779  6780  
   
F6781
 
F6790
 
F6796
 
F6797
 
F6803
 
F6808
 
F6874
 
F6875
 
F6880
 
F6903
 
F6904
 
   6781  6790  6796  6797  6803  6808  6874  6875  6880  6903  6904  

 
F6906
 
F6909
 
F7909
 
F6919
 
F6920
 
F6922
 
F6923
 
F6926
 
F6927
 
F6234
 
飲水機
 
   6906  6909  7909  6919  6920  6922  6923  6926  6927  6234  飲水機  

 
水槽配件
 
F6759
 
F6760
 
出水口組
 
廚房龍頭
 
功能長栓
 
溫控龍頭
 
浴缸龍頭
 
開關凡而
 
排水零件
   
    水槽配件  6759  6760
 出水口組
 檯面龍頭
 功能長栓 控溫龍頭
浴缸龍頭
三角凡而 排水零件
 

 
花灑系列
 
SLB
 
Wall Mount Shower
 
Wall Mount Shower 2
 
wall mounted tub faucet
       
     
   手花灑系列    升降桿 掛牆淋浴組 掛牆淋浴組 掛牆浴缸龍頭              
> JUSTIME 龍頭目錄下載