Lucky 7 - 6777 龍頭系列

6777 LUCKY SEVEN創造希望,典藏幸福--
種子,萬物生生不息的根源,並非所有種子都能成長,每顆萌芽的的種子就是希望與幸福的象徵。LUCKY SEVEN系列龍頭的出水管,彷彿有生命般的向上生長著;彎曲的造型有如幸運的數字 “7”,更能為人們帶來好運,創造希望,典藏幸福。
   
 


 
6777-X2-80MA
   
6777-X2-80CP
   
6777-92-81MA
   
6777-92-81CP
   
6777-90-80CP
   
6777-96-80CP
 
  6777-X2-80MA
6777-X2-80CP
6777-92-81MA
6777-92-81CP   6777-90-80CP
6777-96-80CP  
  面盆龍頭
霧黑色

面盆龍頭
亮鉻色

壁式雙把手面盆龍頭
霧黑色

壁式雙把手面盆龍頭
亮鉻色
  檯面龍頭
亮鉻色
  廚房龍頭
亮鉻色
 
  16,848
12,960
19,408
14,928   8,448   10,912   
6777-XW-80MA
   
6777-DC-85MA
   
 7777-9S-82MA
   
6777-XG-80MA
   
6777-AS-80MA
   
7771-AS-80MA
 
  6777-XW-80MA
6777-DC-85MA
7777-9S-82MA
6777-XG-80MA   6777-AS-80MA

7771-AS-80MA  
  壁式單把雙控閥體組
霧黑色

花灑掛架+花灑
霧黑色

花灑+蛇管+掛架
霧黑色

混和閥+3路分水閥
霧黑色
  頂噴組
霧黑色
  圓型頂噴花灑Ø300
霧黑色
 
  15,184

8,632

11,460

15,980
  24,000
  10,912  


 
6777-X3-81MA
   
6777-X3-81CP
   
6777-X4-81MA
   
6777-WX-80MA
   
6777-9V-80MA
   
 6777-DC-80MA
 
  6777-X3-81MA
6777-X3-81CP
6777-X4-81MA
6777-WX-80MA
6777-9V-80MA
6777-DC-81MA  
  淋浴龍頭(埋壁式)
霧黑色

淋浴龍頭(埋壁式)
亮鉻色

淋浴/浴缸龍頭
霧黑色

浴缸龍頭
霧黑色

出水口(有拉桿)
霧黑色

花灑掛座組+牙管
霧黑色
 
  2,4272

17,196
32,200
20,736
7,824

3,656
 


 
6777-X6-80CP


    


 

 
  6777-X6-80CP   6777-G0-80CP
6777-G1-80CP
6777-G2-80CP
6777-G2-80CW
6777-G2-80MA    
  廚房龍頭
亮鉻色
 
飲水龍頭,單冷水
無鉛銅,亮鉻色
  飲水龍頭,單熱水
無鉛銅,亮鉻色

飲水龍頭,冷熱水
無鉛銅,亮鉻色

飲水龍頭,冷熱水
無鉛銅,白色

飲水龍頭,冷熱水
無鉛銅,霧黑色
   
  12,496   4,800   5,120
6,080
7,904
7,904    


 


 


 


 
6757-9C-80CP

  
6926-U9-80MA

 
7777-X2-80MA
 
  6777-G2-80SW   0777-9S-79CP
7777-9C-80CP
6757-9C-80CP
6926-U9-80MA
7777-X2-80MA    
  飲水龍頭,冷熱水
無鉛銅,仿白鐵色
  花灑(三段)
塑膠電鍍
  活動式掛架
亮鉻色

花灑掛架
亮鉻色

立地式面盆龍頭
霧黑色

面盆龍頭
霧黑色
   
  7,904   848   1,650
1,180
61,776

16,120    
         
 
           
   
   
   
 picture 1
 picture 2