Lucky 7 - 6777 龍頭系列

6777 LUCKY SEVEN創造希望,典藏幸福--
種子,萬物生生不息的根源,並非所有種子都能成長,每顆萌芽的的種子就是希望與幸福的象徵。LUCKY SEVEN系列龍頭的出水管,彷彿有生命般的向上生長著;彎曲的造型有如幸運的數字 “7”,更能為人們帶來好運,創造希望,典藏幸福。
   
 


 

6777-X2-80CP

6777-92-81CP

 
  6777-X2-80CP   6777-92-81CP    
  面盆龍頭,亮鉻色  
面盆龍頭,亮鉻色
   
 


   6777-X2-80MA

7777-X2-80MA

6777-92-81MA

6777-90-80CP

6777-96-80CP

6777-X6-80CP
 
  6777-X2-80MA
7777-X2-80MA
6777-92-81MA
6777-90-80CP
6777-96-80CP
6777-X6-80CP  
  面盆龍頭
霧黑色

面盆龍頭(短)
霧黑色

雙把面盆龍頭
霧黑色

檯面龍頭
亮鉻色

檯面龍頭
亮鉻色

檯面龍頭
亮鉻色
 
 


 


6777-XW-80MA

6777-AD-80MA

6777-XG-80MA

6777-DC-85MA

7771-AB-80MA

7771-AS-80MA
 
  6777-XW-80MA   6777-AD-80MA   6777-XG-80MA   6777-DC-85MA   7771-AB-80MA   7771-AS-80MA  
  單把雙控閥體組   轉接頭組,霧黑色   
混和閥+3路分水(黑)
  花灑掛架組(黑)   頂噴花灑Ø300(黑)  
頂噴花灑Ø300(黑)
 
 


 


6777-AS-80MA

6777-X3-81MA

6777-X3-81CP

6777-X4-81MA

7777-9S-82MA


 6777-DC-80MA
 
  6777-AS-80MA   6777-X3-81MA   6777-X3-81CP   6777-X4-81MA   7777-9S-82MA   6777-DC-81MA  
  頂噴組Ø257xH350(黑)
 
淋浴龍頭組(黑)
  淋浴龍頭組(鉻)   淋浴/浴缸龍頭(黑)
 
花灑+蛇管+掛架(黑)
  給水接頭+掛架(黑)  
 


 


6777-WX-80MA

 6777-9V-80MA

6777-9W-80MA

6777-U8-80MA

0777-9S-79CP


7777-9C-80CP
 
  6777-WX-80MA   6777-9V-80MA   6777-9W-80MA   6777-U8-80MA   0777-9S-79CP   7777-9C-80CP  
 
浴缸龍頭(黑)
  出水口,可切換(黑)
  出水口(黑)
 
立盆龍頭組
  花灑(三段),塑膠電鍍  
活動式掛架,鉻色
 
 


 


6777-G0-80CP


 
  6777-G0-80CP  
 
 
無鉛飲水龍頭,單冷
 
 
 
 
 6757-9C-80CP

6757-9C-80MA

6926-U9-80MA


 
  6757-9C-80CP   6757-9C-80MA   6926-U9-80MA              
  花灑掛架
  花灑掛架
  立地式面盆龍頭