轉接頭 > 6874-KA-80CR
6874-KA-80CR
6874-KA-80CR_DIM
6874-KA-80CR
6874-KA-80CR
Connector W/Check Valve
接頭;裝有逆止閥
材質:

顏色 : 鉻色

Download
6874-KA-80CR Overview
6874-KA-80CR Specification
6874-KA-80CR CAD

 


  • 銅鍍鉻表面處理, 達到ASTM-SC2標準。
  • 本體材質:JIS3604 黃銅。
  • 內外牙: (M)1/2G*(F)1/2G。
  • 墊片(L158) / Ø12.0xØ20.0x2.0(NBR)。
  • 裝有逆止閥。
6874-KB-80CR

6771-W7-80CR

6874-BW-80CR

6874-BZ-80CR

6874-YY-80CR

6874-YZ-80CR
 
  6874-KB-80CR   6771-W7-80CR   6874-BW-80CR
6874-BZ-80CR
6874-YY-80CR
6874-YZ-80CR  
  附濾網逆止閥接頭   噴槍轉接頭組   附濾網接頭
附濾網接頭
活動三通
活動三通,流量控制  
 


 


6783-WA-80CR

6875-LG-80CR

6875-LH-80CR

6875-LP-80CR

6874-BC-81CP

6234-YA-80RB
 
  6783-WA-80CR   6875-LG-80CR   6875-LH-80CR
6875-LP-80CR
6874-BC-81CP
6234-YA-80RB  
  轉接頭   轉接頭   塑膠水管轉接頭
轉接頭
延伸接頭
90度接頭 G1/2