戶外龍頭 > 6875-L4-80BB

6875-L4-80BB
6875-L4-80CP_DIM
6875-L4-80BB
6875-L4-80BB
Hose Bib
水管長栓


材質:  銅

顏色 : 黃古銅色 1,664

Download
Product Overview
Product Specification
Product Installation
Product SketchUp
Product CAD
 


  • 本銅材質鍛造本體, 符合JIS 3771標準。
  • 把手蓋銅材質符合JIS 3604標準。
  • 把手開關旋轉範圍:90°,以調整水量大小。
  • 可連接φ15mm(5/8")軟質水管。
  • 牙管規格為G 1/2。
  • 陶瓷閥採用銅製外殼及日本(MARUWA)精密陶瓷片。
  • 接頭可自行固定水管,不用加裝管夾或其他工具。
  • 可搭配同系列 6875 產品,完美打造衛浴空間。6875-L4-80CP

6875-L4-80MA

6875-L4-80BL

6875-L4-80SW

6875-L4-80BB

6875-L6-80CP
 
  6875-L4-80CP   6875-L4-80MA   6875-L4-80BL   6875-L4-80SW   6875-L4-80BB   6875-L6-80CP  
  水管長栓   水管長栓   水管長栓   水管長栓   水管長栓,黃古銅色   水管長栓